PEOPLE

Principal Investigator

Associate Professor

Shingo Murata

Graduate Students

D1

Gabriel Haddon-Hill

M2

Kei Igarashi

M2

Reo Ishizuka

M2

Kohei Imano

M2

Yuta Nomura

M2

Kentaro Fujii

M1

Ko Igari

M1

Mamoru Ota

M1

Ryusei Murata

Undergraduate Students

B4

Yu Aoki

B4

Shonosuke Hida

B4

Riko Yokozawa

Alumni
2023
 • Keigo Ishii
 • Yukiko Orui
 • Kaito Kusumoto
 • Keiko Saito
 • Mutsumi Chonabayashi
 • Shungo Nishimura
 • Shun Hiramatsu
 • Hiroki Ota
 • Hirochika Matsumoto
 • Valentin Emelianoff (Double Degree Program)
 • Julia Fiñana Villodas (Double Degree Program)
 • Macarena López Urquía (Double Degree Program)
2022
 • Yifan Wu (Center for Information and Computer Science)
TOP